B Soccer Regional v. Gibraltar/Sevastopol (@ Oshkosh North HS)